BakuTime.com Azərbaycan dilində texnologiya saytı

Texnologiyanın Tarixi

Texnologiyanın Tarixi

Texnologiyanın tarixi bəşər sivilizasiyasının ilk çağlarına gedib çıxır. Odun kəşfindən tutmuş təkərin ixtirasına qədər insanlar problemləri həll etmək və həyatlarını asanlaşdırmaq üçün bu və ya digər formada texnologiyadan istifadə edirlər.

Texnologiyanın Cəmiyyətdə Rolu

Tarix boyu texnologiya cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynamışdır. Məsələn, çap maşınının ixtirası məlumatın paylaşılması və yayılması üsullarında inqilab etdi, bilik və ideyaların yayılmasına səbəb oldu. Buxar maşınının və digər sənaye maşınlarının inkişafı məhsuldarlığın artmasına kömək etdi və malların istehsalını asanlaşdırdı.

Texnologiyanın Tarixi

Son illərdə texnologiya cəmiyyətdə mühüm rol oynamağa davam edir. İnternetin yüksəlişi və smartfonların və digər mobil cihazların çoxalması ilə insanlar əvvəlkindən daha çox əlaqə saxlayırlar. Sosial media platformaları insanların dünyanın hər yerindən başqaları ilə əlaqə qurmasına imkan yaradıb və sosial dəyişiklik üçün güclü vasitəyə çevrilib.

Texnologiyanın Tarixi

Texnologiyanın Fərqli Sahələri

Texnologiya çoxlu müxtəlif sahələri əhatə edən geniş bir sahədir. Britannica görə, texnologiyanın ən çox yayılmış qollarından bəziləri bunlardır:

İnformasiya texnologiyası: Texnologiyanın bu sahəsi məlumatı saxlamaq, emal etmək və ötürmək üçün kompüterlərdən və digər rəqəmsal cihazların istifadəsini nəzərdə tutur.
Biotexnologiya: Texnologiyanın bu sahəsi canlı orqanizmlərdən və bioloji proseslərdən istifadə edərək yeni məhsul və texnologiyaların yaradılmasını nəzərdə tutur.
Nanotexnologiya: Texnologiyanın bu sahəsi molekulyar və atom miqyasında maddənin manipulyasiyası ilə məşğul olur.
Robototexnika: Texnologiyanın bu sahəsi robotların dizaynını, qurulmasını və istismarını əhatə edir.
Bunlar bu gün mövcud olan bir çox müxtəlif texnologiya sahələrinin yalnız bir neçə nümunəsidir.

Müasir Dünyada Texnologiyanın Önəmi

Texnologiya gündəlik həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib və yaşamaq, işləmək və ünsiyyət tərzimizdə inqilab edib. Bu bölmədə texnologiyanın müasir dünyada əhəmiyyətindən və onun həyatımızı necə dəyişdiyini müzakirə edəcəyik.

Texnologiya Həyatımızı Necə Yaxşılaşdırdı

Texnologiya həyatımızı bir çox cəhətdən yaxşılaşdırdı. Məsələn, tibbi prosedurlarda texnologiyadan istifadə saysız-hesabsız insanların həyatını xilas etməyə kömək etdi. Yeni və innovativ texnologiyaların inkişafı həm də insanların yerləşdikləri yerdən asılı olmayaraq bir-biri ilə əlaqə saxlamalarını asanlaşdırıb.

Texnologiyanın ən əhəmiyyətli üstünlüklərindən biri onun müxtəlif sənaye sahələrinin səmərəliliyini və məhsuldarlığını artırmaq qabiliyyətidir. Məsələn, istehsalatda avtomatlaşdırmadan istifadə istehsalın sürətinin artmasına və xərclərin azalmasına səbəb olmuşdur. Texnologiyanın istifadəsi insanların məlumat, təhsil və əyləncəyə çıxışını da asanlaşdırıb.

Texnologiyanın Müxtəlif Sənayelərə Təsiri

Texnologiyanın müxtəlif sənaye sahələrinə təsiri əhəmiyyətli olmuşdur. Məsələn, səhiyyə sənayesində texnologiyadan istifadə insanların həyatını xilas etməyə kömək edən yeni tibbi cihazların və prosedurların inkişafına səbəb olmuşdur. Əyləncə sənayesində texnologiya insanların musiqi, film və digər əyləncə növlərinə çıxışını asanlaşdırıb.

Texnologiyadan istifadə həm də yeni sənaye sahələrinin inkişafına səbəb olmuşdur. Məsələn, elektron ticarətin yüksəlişi sahibkarlar və kiçik biznes sahibləri üçün yeni imkanlar yaradıb. Sosial mediadan istifadə marketinq və reklam üçün də yeni imkanlar yaradıb.

İnnovativ Texnologiyaların Nümunələri

Həyatımızı dəyişdirən innovativ texnologiyaların çoxlu nümunələri var. Belə texnologiyalardan biri süni intellektlə şəkil yaratma proqramı Midjourney-dir. Bu, sağ qalan sonuncu insana kömək etməyə çalışan yaxşı niyyətli süni intellektin hekayəsini izah etmək üçün istifadə edilmişdir.

İnnovativ texnologiyanın başqa bir nümunəsi virtual reallıqdır. Virtual reallıq öyrənmək, işləmək və oynamaq tərzimizdə inqilab etmək potensialına malikdir. O, təhsildən tutmuş əyləncəyə qədər müxtəlif sənaye sahələrində istifadə oluna bilən immersiv təcrübələr yaratmaq qabiliyyətinə malikdir.

Nəticə olaraq, texnologiya həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib və yaşamaq, işləmək və ünsiyyət tərzimizi dəyişib. Texnologiyanın müxtəlif sənaye sahələrinə təsiri əhəmiyyətli olmuşdur və yeni və innovativ texnologiyaların inkişafı sahibkarlar və kiçik biznes sahibləri üçün yeni imkanlar yaratmışdır.

Texnologiyanın Gələcəyi

Texnologiya daim inkişaf edir və dəyişir və gələcəyin nə gözlədiyini proqnozlaşdırmaq çətindir. Bu bölmədə texnologiyanın gələcəyində görməyi gözlədiyimiz bəzi tendensiyaları və inkişafları müzakirə edəcəyik.

Süni intellekt və maşın öyrənməsi

Süni intellekt (AI) və maşın öyrənməsi bu gün texnologiyanın ən maraqlı sahələrindən biridir. Süni intellekt səhiyyədən tutmuş nəqliyyata qədər müxtəlif sənaye sahələrində inqilab etmək potensialına malikdir. Gələcəkdə biz süni intellektlə işləyən daha çox cihaz və maşınlar, məsələn, özünü idarə edən avtomobillər və ağıllı şəxsi köməkçilər görəcəyimizi gözləyə bilərik.

Süni intellekt və maşın öyrənməsi

Blockchain Texnologiyası

Blockchain texnologiyası təhlükəsiz, şəffaf və saxta əməliyyatlara imkan verən mərkəzləşdirilməmiş bir sistemdir. Blokçeyn maliyyədən tutmuş səhiyyəyə qədər müxtəlif sənaye sahələrini dəyişdirmək potensialına malikdir. Gələcəkdə həyatımızı daha təhlükəsiz və səmərəli edə biləcək daha çox blokçeyn əsaslı sistemlər və tətbiqlər görəcəyimizi gözləyə bilərik.

Əşyaların İnterneti

Əşyaların İnterneti (IoT) bir-biri ilə və digər sistemlərlə əlaqə saxlaya bilən bir-birinə bağlı cihazlar şəbəkəsidir. LoT ağıllı evlərdən tutmuş ağıllı şəhərlərə qədər həyatımızın bir çox aspektlərini dəyişdirmək potensialına malikdir. Gələcəkdə həyatımızı daha asan və rahat edə biləcək daha çox IoT cihaz və sistemləri görəcəyimizi gözləyə bilərik.

Artırılmış və Virtual Reallıq

Artırılmış reallıq (AR) və virtual reallıq (VR) öyrənmək, işləmək və oynamaq tərzimizi dəyişdirmək potensialına malik iki texnologiyadır. AR rəqəmsal məzmunu real dünyaya örtən texnologiyadır, VR isə tamamilə immersiv təcrübə yaradır. Gələcəkdə təhsildən tutmuş əyləncəyə qədər müxtəlif sənayelərdə inqilab edə biləcək daha çox AR və VR tətbiqləri və sistemləri görəcəyimizi gözləyə bilərik.

Artırılmış və Virtual Reallıq

Texnologiyanın Cəmiyyətə Təsiri

Texnologiya cəmiyyətə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdi, yaşamaq, işləmək və ünsiyyət tərzimizi dəyişdirdi. Bu bölmədə texnologiyanın cəmiyyətə müsbət və mənfi təsirlərindən bəzilərini müzakirə edəcəyik.

Texnologiyanın Cəmiyyətə Müsbət Təsirləri

Texnologiya cəmiyyətdə bir çox müsbət dəyişikliklərə səbəb oldu. Texnologiya səhiyyə, təhsil və kommunikasiyanı təkmilləşdirib. O, həmçinin insanların məlumat və əyləncəyə çıxışını asanlaşdırıb.

Texnologiyanın ən əhəmiyyətli üstünlüklərindən biri dünyanın hər yerindən insanları birləşdirə bilməsidir. “Facebook” və “Twitter” kimi sosial media platformaları, yerlərindən asılı olmayaraq insanların ünsiyyətini və məlumat paylaşmasını asanlaşdırıb. Bu, artan sosial qarşılıqlı əlaqəyə və daha çox əlaqəli qlobal birliyə səbəb oldu.

MÜsbət Təsirlər Müsbət üstünlüklər

Texnologiyanın ən əhəmiyyətli üstünlüklərindən biri dünyanın hər yerindən insanları birləşdirə bilməsidir. “Facebook” və “Twitter” kimi sosial media platformaları, yerlərindən asılı olmayaraq insanların ünsiyyətini və məlumat paylaşmasını asanlaşdırıb. Bu, artan sosial qarşılıqlı əlaqəyə və daha çox əlaqəli qlobal birliyə səbəb oldu.

Texnologiyanın Cəmiyyətə Mənfi Təsirləri

Texnologiya bir çox müsbət dəyişikliklərə səbəb olsa da, cəmiyyətə bəzi mənfi təsirləri də var. Texnologiyadan həddindən artıq istifadə asılılığa, sosial təcridə və üz-üzə ünsiyyətin olmamasına səbəb ola bilər. Bu həm də psixi sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər, çünki insanlar ekrana baxmağa daha çox vaxt sərf edir və başqaları ilə ünsiyyətə daha az vaxt sərf edirlər.

Texnologiyanın cəmiyyətə digər mənfi təsiri onun məxfilik və təhlükəsizliyə təsiridir. Sosial media və mobil cihazların artması ilə hakerlər və kibercinayətkarlar üçün şəxsi məlumatları və məlumatları oğurlamaq asanlaşıb. Bu, məxfilik və təhlükəsizliklə bağlı narahatlıqların artmasına səbəb oldu, çünki insanlar gündəlik həyatlarında texnologiyadan daha çox asılıdırlar.

BakuTime.com

Texnologiyanın müsbət və mənfi təsirlərinin balanslaşdırılması

Texnologiyanın cəmiyyətə həm müsbət, həm də mənfi təsirləri olsa da, bu ikisi arasında tarazlıq tapmaq vacibdir. Texnologiya insanların həyatını yaxşılaşdırmaq və dünyanı daha yaxşı bir yerə çevirmək üçün istifadə edilməlidir. Texnologiyadan məsuliyyətlə istifadə etmək və onun potensial mənfi təsirlərindən xəbərdar olmaq vacibdir.

Texnologiyanın müsbət və mənfi təsirlərini tarazlaşdırmağın bir yolu ondan ölçülü şəkildə istifadə etməkdir. Texnologiyaya ara vermək və başqaları ilə şəxsən ünsiyyətə vaxt ayırmaq vacibdir. Risklərdən xəbərdar olmaq və şəxsi məlumatları və məlumatları qorumaq üçün addımlar atmaq da vacibdir.

Nəticə olaraq qeyd edək ki, texnologiya cəmiyyətə həm müsbət, həm də mənfi təsir göstərmişdir. Səhiyyə, təhsil və ünsiyyəti yaxşılaşdırsa da, bu, həm də asılılıq, sosial təcrid və məxfiliklə bağlı narahatlıqlara səbəb oldu. Texnologiyanın müsbət və mənfi təsirləri arasında balans tapmaq və insanların həyatını yaxşılaşdırmaq üçün ondan məsuliyyətlə istifadə etmək vacibdir.T

Texnologiyanın Biznesdə Rolu

Texnologiya biznesimizdə inqilab etdi. Bu bölmədə texnologiyanın iş dünyasına təsir etdiyi bəzi yolları müzakirə edəcəyik.

Avtomatlaşdırma

Texnologiyanın biznesə ən əhəmiyyətli təsirlərindən biri avtomatlaşdırmadır. Avtomatlaşdırma şirkətlərə əl işlərini aradan qaldırmaq və prosesləri sadələşdirməklə vaxt və pula qənaət etməyə kömək edə bilər.

Məsələn, avtomatlaşdırılmış sistemlər sifarişləri emal etmək, inventarları idarə etmək və müştəri xidməti sorğularını idarə etmək üçün istifadə edilə bilər.

Təkmilləşdirilmiş Ünsiyyət

Texnologiya həm də iş dünyasında ünsiyyəti yaxşılaşdırıb.

E-poçt, video konfrans və digər rəqəmsal kommunikasiya vasitələri bizneslərin bütün dünyada müştərilər və həmkarları ilə ünsiyyətini asanlaşdırıb. Bu, iş yerində səmərəliliyin və məhsuldarlığın artmasına səbəb oldu.

Məlumatların təhlili

Texnologiyanın biznesə digər əhəmiyyətli təsiri məlumatların təhlilidir.

Müəssisələr daha yaxşı qərarlar qəbul etmək üçün böyük həcmdə məlumat toplamaq və təhlil etmək üçün məlumat analitikası alətlərindən istifadə edə bilərlər. Məsələn, data analitikası müştəri meyllərini müəyyən etmək, satışları izləmək və marketinq kampaniyalarının effektivliyini ölçmək üçün istifadə edilə bilər.

Elektron ticarət

Elektron ticarət texnologiyanın iş dünyasına təsir etdiyi başqa bir üsuldur.

E-ticarət bizneslərin məhsul və xidmətlərin onlayn satışını asanlaşdıraraq qlobal auditoriyaya çatmağa imkan verib. Amazon və eBay kimi e-ticarət platformaları da kiçik biznesin daha böyük şirkətlərlə rəqabətini asanlaşdırıb.

Kiber təhlükəsizlik

Texnologiya iş dünyasında bir çox müsbət dəyişikliklərə səbəb olsa da, yeni problemlər də yaratdı. Ən mühüm problemlərdən biri kibertəhlükəsizlikdir. Onlayn əməliyyatların artması və həssas məlumatların saxlanması ilə bizneslər kiberhücumlara qarşı daha həssas olur. ProCon.org-a görə, bizneslərin şifrələmədən istifadə və güclü təhlükəsizlik protokollarının tətbiqi kimi kibertəhlükələrdən qorunmaq üçün addımlar atması vacibdir.

İş dünyasında Texnologiya

Texnologiya iş dünyasına avtomatlaşdırmadan tutmuş təkmilləşdirilmiş kommunikasiya və məlumat təhlilinə qədər əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Elektron ticarət müəssisələrin qlobal auditoriyaya çatmasını asanlaşdırdı, eyni zamanda kibertəhlükəsizlik təhdidləri kimi yeni problemlər yaratdı. Texnologiya inkişaf etməyə davam etdikcə, müəssisələr rəqabətə davamlı olmaq və maraqlarını qorumaq üçün uyğunlaşmalı və ondan məsuliyyətlə istifadə etməlidirlər.

Texnologiya dünyasında istədiyin xəbərlər BakuTime.com-da

BakuTime.com tamamilə Azərbaycan xalqına həsr olunmuş texnologiya saytıdır. Veb sayt texnologiya sənayesində ən son xəbərləri və xüsusiyyətləri təqdim edir, qadcetlərdən tutmuş proqram təminatına və onların arasında olan hər şeyi əhatə edir. BakuTime.com azərbaycan dilində azsaylı texnoloji saytlardan biridir və onu texnologiyaya marağı olan Azərbaycan xalqı üçün vacib platformaya çevirir.

BakuTime.com Azərbaycanda texnologiya ilə bağlı hər şey üçün bir pəncərədir. Vebsaytda texnologiya sənayesindəki ən son tendensiyaları və inkişafları əhatə edən geniş məqalələr, xəbərlər və funksiyalar kolleksiyası var. 

İstər texnologiya həvəskarı, istərsə də təsadüfi oxucu olmağınızdan asılı olmayaraq, BakuTime.com-da sizin üçün nəsə var.

BakuTime.com-da biz texnologiyanın gələcək olduğuna inanırıq və Azərbaycan xalqını ən son texnoloji nailiyyətlər barədə məlumatlı olmağa kömək etmək üçün ən son məlumat və resurslarla təmin etmək bizim missiyamızdır. 

BakuTime.com ilə siz texnologiya sənayesindəki ən son xəbərlər və trendlərdən xəbərdar ola, bazarda mövcud olan ən son qadcetlər və proqram təminatı haqqında öyrənə bilərsiniz.

BakuTime.com-ı tanımaq üçün bizimlə davam edin.

Bakutime.com texnologiya ilə bağlı hər şey haqqında ən son məlumatları təqdim edən texnologiya saytıdır. Yüksək keyfiyyətli məzmun və aktual xəbərlər təqdim etməyə diqqət yetirən Bakutime.com* texnologiya dünyasında öndə olmaq istəyən hər kəs üçün əsas yerdir.

Sizi smartfonlar, noutbuklar, oyun cihazları və ya hər hansı digər qadcet növü maraqlandırırsa, Bakutime.com sizi bütün əsas brendlər və məhsulların geniş əhatə dairəsi ilə əhatə edir. Veb sayt məhsul rəylərindən tutmuş dərin redaksiya məqalələrinə qədər həm təcrübəsiz, həm də təcrübəli texnoloji həvəskarlar üçün bir sıra məlumatlandırıcı məqalələr təklif edir.

Bakutime.com həmçinin istifadəçilərin axtardıqlarını tez tapmasını asanlaşdıran intuitiv interfeysə malikdir. Kateqoriyaya görə gözdən keçirmək və ya xüsusi açar sözlərdən istifadə edərək axtarış etmək istəsəniz, müvafiq məzmunu tapmaq bir neçə kliklə kifayətdir.

Etibarlı mənbələrdən dəqiq məlumatları çatdırmaq öhdəliyi ilə Bakutime.com onlayn texnologiya jurnalistikasında özünü ən etibarlı adlardan biri kimi təsdiqlədi. Bu dinamik platformada daha maraqlı yeniləmələr üçün bizi izləyin!

bakutime

Texnologiya vebsaytında necə naviqasiya etmək olar

Bakutime.com-a ilk dəfə daxil olanda ana səhifə təmiz, minimalist və yaxşı təşkil olunub. Səhifənin yuxarısındakı menyu çubuğu veb-saytın xəbərlər, rəylər, təlimatlar və s. kimi müxtəlif bölmələrinə asan naviqasiya seçimləri təklif edir.

Unikal xüsusiyyət

Bu veb-saytın unikal xüsusiyyətlərindən biri onun axtarış funksiyasıdır ki, bu da istifadəçilərin axtardığı istənilən konkret məlumatı tez əldə etməyə imkan verir. Başqa bir əla xüsusiyyət, Twitter, Facebook və LinkedIn daxil olmaqla bir neçə platformada avtomatik olaraq yeni məzmun paylaşan sosial media inteqrasiyasıdır.

Şərh bölməsi

Siz həmçinin şərh bölməsi vasitəsilə digər texnologiya həvəskarları ilə əlaqə saxlaya və ya hər bir yazı səhifəsində mövcud olan əlaqə formaları vasitəsilə birbaşa müəlliflərlə əlaqə saxlaya bilərsiniz!

Bakutime.com Texnologiya Veb saytından maksimum yararlanma yolları

Texnologiya həvəskarı kimi Bakutime.com-da təcrübənizdən maksimum yararlanmağın bir neçə yolu var. Birincisi, sizi maraqlandıran xüsusi mövzuları və ya məhsulları tapmaq üçün veb saytın axtarış çubuğundan istifadə edin. Bu xüsusiyyət sizə çoxlu məlumatı tez və asanlıqla əldə etməyə imkan verir.

İkincisi, Bakutime.com-un müxtəlif sahələrdə texnoloji ekspertlər tərəfindən yazılmış məhsul rəylərinin geniş kolleksiyasından yararlanın. Bu dərin rəylər ən son texnoloji irəliləyişlər haqqında dəyərli məlumat verir və istifadəçilərə qadcet və ya cihazları alarkən əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməyə kömək edir.

Bundan əlavə, Bakutime.com-un texnologiyanın müxtəlif sahələrinə dair ətraflı izahatlar və anlayışlar təklif edən bloq yazıları, xəbər məqalələri və dərsliklər kimi digər bölmələrini araşdırın.

Nəhayət, yeni buraxılışlar, məhsul buraxılışları və texnologiyaya maraqlarınızla bağlı xüsusi təkliflər haqqında yeniləmələr üçün Bakutime.com-un bülleteninə abunə olmağı düşünün. bakutime.com-dan peşəkar kimi istifadə etmək üçün bu məsləhətlərə və tövsiyələrə əməl etməklə, ehtiyaclarınıza mükəmməl uyğun gələn alışlar haqqında əsaslandırılmış qərarlar qəbul edərkən texnologiya ilə bağlı hər şeydən xəbərdar ola bilərsiniz.

Texnoloji veb saytdan bir mütəxəssis kimi istifadə etmək üçün məsləhətlər və fəndlər

Naviqasiya: Sizə lazım olanı tez tapmaq üçün məsləhətlər
bakutime.com-dan istifadə edərkən sizə lazım olanı tez tapmaq üçün vebsaytda necə səmərəli naviqasiya etməyi bilmək vacibdir.

Axtarış çubuğundan istifadə etməyi unutmayın: Axtarış çubuğu səhifənin yuxarısında yerləşir və xüsusi məqalələri və ya mövzuları tapmaq üçün sürətli bir yoldur. Onu buraxmayın

Kateqoriyaya görə gözdən keçirin: Vebsaytda maraqlarınıza aid məqalələri tapmaqda sizə kömək edə biləcək “Qadgetlər”, “Proqram təminatı” və “İnternet” kimi kateqoriyalar var.

Seçilmiş məqalələrə baxın: Əsas səhifə ən son və ən populyar məqalələri təqdim edir, ona görə də müvafiq məlumat üçün onları yoxlamağı unutmayın və əldən buraxmayın.

Menyu çubuğundan istifadə edin: Səhifənin yuxarısındakı menyu çubuğu vebsaytın müxtəlif bölmələrinə, o cümlədən icmallara, xəbərlərə və təlimatlara sürətli girişi təmin edir.

Bu məsləhətlərdən və fəndlərdən istifadə etməklə siz bakutime.com saytında asanlıqla naviqasiya edə və maraqlarınıza uyğun olan bütün ən son texnologiya xəbərlərini və məlumatlarını tapa bilərsiniz.

Niyə Texnologiya Veb saytı Texnologiya həvəskarları üçün ən yaxşı seçimdir?

Əgər siz texnologiya həvəskarısınızsa, bakutime.com sizin üçün mükəmməl veb saytdır. İstifadəçi dostu interfeysi və ən son texnoloji irəliləyişləri hərtərəfli əhatə etməsi ilə onun niyə çoxları üçün əsas vebsayt olması təəccüblü deyil.

bakutime.com-un ən yaxşı cəhətlərindən biri onun texnologiya dünyasındakı ən son xəbərlər və trendlərlə daim yenilənməsidir. İstər smartfonlar, istər noutbuklar, istərsə də oyun konsolları ilə maraqlanmağınızdan asılı olmayaraq, bu saytda bilmək üçün lazım olan hər şeyi tapa bilərsiniz.

bakutime.com-un digər gözəl xüsusiyyəti onun texnologiya həvəskarları icmasıdır. Siz müzakirələrə qoşula və ən son texnoloji xəbərlər haqqında fikirlərinizi dünyanın hər yerindən həmfikir şəxslərlə bölüşə bilərsiniz.

Ümumiyyətlə, bakutime.com ən son texnoloji nailiyyətlərdən xəbərdar olmaq istəyən hər kəsin mütləq ziyarət etməli olduğu vebsaytdır. Bəs siz nəyi gözləyirsiniz? Bu gün kəşf etməyə başlayın!

Nəticə olaraq, Bakutime.com texnologiya saytı ən son texnoloji nailiyyətlərdən xəbərdar olmaq istəyən hər kəs üçün əla platformadır. İstifadəçi dostu interfeysi, geniş çeşidli xüsusiyyətlər və üstünlükləri, faydalı məsləhətlər və fəndləri ilə bu saytın niyə bütün dünyada texnologiya həvəskarları üçün müraciət ünvanına çevrilməsi təəccüblü deyil. İstər yeni başlayan, istərsə də texnologiya sahəsində mütəxəssis olmağınızdan asılı olmayaraq, Bakutime.com hər kəs üçün nəsə təklif edir. Buna görə də, hələ də yoxlamamısınızsa, sınamağı çox tövsiyə edirik!

Welcome Back!

Hesabınıza daxil olmaq üçün aşağıdakı formadan istifadə edin:

Create New Account!

Qeydiyyatdan keçmək üçün aşağıdakı formaları doldurun

Parolunuzu bərpa edin

Parolunuzu sıfırlamaq üçün istifadəçi adınızı və ya e-poçt ünvanınızı daxil edin.

Add New Playlist